Data Privacy

Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Protectia datelor este foarte importanta pentru noi. Va respectam intimitatea si viata personala. Prin urmare, va vom informa mai jos despre prelucrarea datelor cu caracter personal atunci cand utilizati serviciile din cadrul aplicatiilor online puse la dispozitie de SC Unity Solutions SRL. Această Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal detaliază ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate, modalitatea în care sunt colectate, de ce sunt colectate, cine are acces la acestea și cui vor fi divulgate/transferate.
Compania noastra este responsabila pentru respectarea dispozitiilor Regulamentului general privind protectia datelor (cu prescurtarea in limba engleza GDPR), cat si a altor reglementari aflate in vigoare in legislatia romaneasca in acest domeniu.
Vă rugăm să citiți prezenta notificare, considerand-o ca informare obligatorie inainte de folosirea serviciilor noastre.

1. Cine este operatorul de date?

Un operator de date este o persoană fizică sau juridică (de exemplu noi, în calitate de societate) care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, stabilind scopurile si mijloacele de prelucrare și care este responsabilă de stocarea și utilizarea acestora în siguranță, în format electronic sau în format scris.
Compania SC Unity Solutions SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Frumoasa nr 15, Sector 1, identificata prin CUI 17085214 suntem operatorul de date, în conformitate cu legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

2. Ce date cu caracter personal sunt colectate?

Datele cu caracter personal reprezintă informații care se referă la dumneavoastră sau care pot conduce la identificare (directa sau cumulata cu alte informatii) și care vă identifică personal.
Vom colecta și prelucra diferite tipuri de date cu caracter personal despre dumneavoastră. De obicei, acestea sunt:
 • numele și prenumele
 • datele de contact (e-mail, telefon)
 • adresele IP utilizate atunci când ne vizitați pagina web, în cazul în care modulele cookie nu sunt dezactivate
 • alte detalii utilizate in facturare sau livrarea produselor si/sau serviciilor solicitate
În contextul prelucrării unei cereri de desfasurare a activitatii de vanzare produse IT, putem, de asemenea, să colectăm (sau doar sa intram in legatura cu, fara a prelua si stoca) date sensibile despre dumneavoastră, cum ar fi, de exemplu: informatii sensibile despre infrastructura interna, despre clientii dvs, etc.
Prin transmiterea oricaror documente sau inregistrarea comenzilor, solicitarilor pe website-ul nostru (www.unity-solutions.ro) către SC Unity Solutions SRL, sunteți de acord în mod expres cu prelucrarea tuturor categoriilor de date cu caracter personal pe parcursul evaluării și procesării cererilor de furnizare a produselor/serviciilor solicitate.
Dacă depuneți o solicitare de produs/serviciu sau transmiteți date în numele terților, atunci trebuie să aveți autoritatea de a acționa în numele lor.

3. În ce mod vor fi obținute și prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Colectăm și prelucrăm datele cu caracter personal pe care ni le transmiteți și pe care le primim de la dumneavoastră în mai multe scopuri.
Pentru scopurile prezentate mai jos vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza consimțământului dvs. cu excepția cazurilor când am indicat că nu avem obligația să vă solicităm consimțământul explicit și când vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în baza intereselor noastre legitime și/sau pentru îndeplinirea obligațiilor legale.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
Este necesar consimțământul explicit?
Cazuri când prelucrarea datelor se face în temeiul unui interes legitim sau pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale:
- executarea contractului și gestionarea contractului de vanzare (de exemplu, solicitarea si furnizarea ofertelor pentru serviciile si produsele selectionate, soluționarea cererilor de despăgubire si returnare a acestora in cazurile clar stipulate in garantie);
- în cazul protejării intereselor dumneavoastră vitale sau a intereselor vitale ale unei alte persoane fizice;
- în cazul eventualitatii recuperării de creanțe;
- în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale sau a obligațiilor dumneavoastră legale (de exemplu, în scopuri fiscale, administrative și contabile);
Nu
în scopul de a vă informa sau de a permite companiilor partenere (furnizori de produse si servicii nationale sau internationale) și terțelor părți să vă informeze despre produse și servicii despre care credem că ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Puteți modifica aceste preferințe în orice moment, prin revocarea consimțământului dumneavoastră prin intermediul e-mail-ului (butonul de dezabonare) sau contactându-ne, conform punctului 8 de mai jos.
În scopul deciziilor automate (inclusiv crearea de profiluri), pentru a personaliza experiența dumneavoastră pe site-ul nostru web sau pe aplicația noastră mobilă. Aceasta se referă la prezentarea produselor, a serviciilor, a mesajelor de marketing, a ofertelor și a conținutului adaptate nevoilor dumneavoastră prin intermediul tehnologiei computerizate, cum ar fi, de exemplu, o evaluare a produselor care ar putea fi cele mai potrivite pentru dumneavoastră.
Da
Vom avea nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal dacă doriți să achiziționați sau să utilizați produsele și serviciile noastre. Dacă nu doriți să ne furnizați aceste date, este posibil să nu vă putem furniza sau pune la dispoziție produsele și serviciile solicitate.

4. Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru scopurile menționate mai sus, putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor părți, fie pentru că acestea au rolul de persoane împuternicite de operator și acționează pe baza instrucțiunilor noastre, fie pentru a putea încheia, a revizui sau a executa contractul cu dumneavoastră:
 • Autorități publice
 • Consultanți tehnici
 • Avocați sau consultanti financiari-contabili/li>
 • Companii de servicii externe (inclusiv companii care prestează servicii poștale, servicii de management al documentelor, recuperări de creanțe, furnizori de servicii IT)
 • Agenții de publicitate și rețelele publicitare care vă vor transmite comunicări de marketing, în limita permisă de lege și în conformitate cu preferințele dumneavoastră de comunicare. În acest caz, nu vom transmite datele dumneavoastră cu caracter personal către terțe părți neafiliate pentru a fi utilizate de către ele în scop de marketing fără permisiunea dumneavoastră.

5. Unde vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate atât în interiorul cât și în afara Spațiului Economic European (SEE) de către părțile menționate în Secțiunea 4 de mai sus. Aceste părți fac întotdeauna obiectul restricțiilor contractuale în ceea ce privește confidențialitatea și securitatea datelor, în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor. Prin urmare, nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal părților care nu sunt autorizate să le prelucreze.
În cazurile de transfer în care nu se aplică Standardul de confidențialitate, vom lua măsuri pentru a ne asigura că transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE beneficiază de un nivel adecvat de protecție similar cu cel din cadrul SEE. Pentru a afla mai multe informații despre măsurile de protecție luate în acest cazuri (așa-numitele clauze contractuale standard) și pe care le utilizăm când operăm aceste transferuri, puteți să ne contactați. Pentru detalii, vă rugăm să consultați Secțiunea 8 de mai jos.

6. Ce drepturi aveți privind prelucrarea datele dumneavoastră cu caracter personal?

 • Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține informații privind datele prelucrate cu privire la dumneavoastră. Aceste informații includ sursa datelor cu caracter personal, scopul prelucrării datelor, detalii privind operatorul de date, împuterniciții acestuia cât și terțele părți cărora le pot fi transmise datele.
 • Dreptul de a vă retrage consimțământul: Puteți să vă retrageți în orice moment consimțământul dat anterior privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 • Dreptul la rectificare: Puteți solicita actualizarea și/sau completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, după caz.
 • Dreptul la ștergerea datelor: Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal din baza noastră de date dacă acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile indicate mai sus (vezi Secțiunea 3).
 • Dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți solicita restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite circumstanțe. De exemplu, dacă ați formulat o reclamație referitoare la inexactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, restricționarea prelucrării se va aplica în perioada care ne permite să verificăm exactitatea datelor.
 • Dreptul la portabilitatea datelor: Puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal în format electronic pentru dumneavoastră sau pentru noul dumneavoastră asigurător.
 • Dreptul de a formula o plângere: Puteți depune o plângere la noi sau la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor.
 • Dreptul la opoziție: În măsura permisă de legea sau reglementările în vigoare, aveți dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi sau ne puteți solicita să nu mai prelucrăm aceste date (inclusiv în scopuri de marketing direct). Imediat după ce ne-ați notificat despre această solicitare, vom opri prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura permisă de lege și conform reglementărilor aplicabile.
Vă puteți exercita aceste drepturi contactând-ne. Pentru detalii, consultați Secțiunea 8.

7. Pentru ce perioadă vă salvăm datele cu caracter personal?

În principiu, nu vom stoca datele cu caracter personal mai mult decât este necesar pentru executarea contractului nostru sau decât prevede legislația relevantă și vom stoca datele numai în scopurile pentru care au fost obținute.
Pentru activitatiile de vanzare a produselor si serviciilor mentionate, perioada generica de pastrare a datelor este de 2 ani.
Dacă aveți întrebări cu privire la criteriile respective privind perioada de păstrare a datelor, ne puteți contacta conform informațiilor din Secțiunea 8.

8. Cum ne puteți contacta?

Dacă aveți întrebări cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați drepturile cu privire la prelucrarea acestora, puteți să ne contactați telefonic, prin e-mail sau prin poștă, după cum urmează:
 • e-mail: dpo[at]unity-solutions.ro
 • tel: 0724215361
 • adresa: Bucuresti, Sect. 1, Bd. Alexandru Ioan Cuza nr 44, birou 05, et.1

9. Cât de des este actualizată această notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal?

Această notificare/politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal este revizuită la intervale regulate. Ultima versiune este disponibilă pe pagina noastră web. Vă vom informa în timp util despre schimbările importante, în cazul în care acestea v-ar putea afecta. Va rugam totodata sa va informati periodic prin consultarea site-ului nostru la adresa www.unity-solutions.ro/data-privacy
Ultima actualizare, versiunea 3, a avut loc la 09.11.2019.